// Dalin rezultatet e fazës së parë të vlerësimit të projekt propozimeve në kuadër të Programit Ballkan-Med, (Thirrja e 1rë)

Në kuadër të Programit Transnacional Ballkan-Med ju bëjmë me dije se në portalin e programit janë publikuar sipas akseve prioritare rezultatet e vlerësimit të projekt propozimeve të thirrjes së 1rë për fazën administrative dhe lejueshmërinë. Projekt propozimet e listuara në tabelë janë vetëm ato të cilat kanë kaluar për fazën e 3të të vlerësimit. 

Për më shumë informacionin mund të klikoni në linkun e mëposhtëm:

http://www.interreg.gr/en/news/multilateral-cooperation-programmes/balkan-mediterranean/946-balkanmed-administrartive-eligibility-check.html