// HORIZON 2020 – Informacion orientues dhe statistikor mbi propozimet në kuadër të H2020, projektet e financuara dhe pjesëmarrësit

  • Posted on: 9 January 2018
  • By: admin

HORIZON 2020 ka publikuar tashmë një data bazë ‘H2020 Dashboard’ të detajuar me Statistikat në lidhje me projektet e H2020, projektet e financuara dhe pjesëmarrësit.

Ky informacion do t’ju ndihmojë që të familjarizoheni me rezultatet e projekteve të financuara dhe historitë e suksesit në kuadër të H2020, por do të shërbejë gjithashtu për të mundësuar kontakte me aplikantë të suksesshëm dhe partnerë të rinj të interesuar kundrejt këtij programi.

Për ti aksesuar këto të dhëna klikoni në linkun e mëposhtëm:

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/projectresults/index.html