// Mbështetje teknike për organizatat e shoqërisë civile në aplikimin e Projekteve të Bashkimit Evropian

  • Posted on: 29 July 2020
  • By: admin

Jeni një organizatë e shoqërisë civile, organizatë rinore apo grup informal dhe dëshironi të zhvilloni një aplikim në rogramet që financon Bashkimi Evropian? Stafit të organizatës tuaj i mungojnë aftësitë dhe eksperienca e nevojshme për të përgatitur një projekt të suksesshëm dhe cilësor?

Projekti Albanian Youth for EU Integration është një projekt që financohet nga Bashkimi Evropian dhe zbatohet nga EuroPartners Development në bashkëpunim me Fondacionin për Zhvillimin e Mirditës dhe organizatën Zëri Qytetar. 

Ftojmë të gjitha organizatat apo grupet informale që të shprehin interesin e tyre për të kërkuar mbështetje në shkrimin dhe aplikim e projekteve të tyre!

Për më shumë infomacion ju lutem kontaktoni si vijon tek: Blerta Tuci, Menaxhere e Projektit AYEUI blerta.tuci@europartners.al