// Thirrjet

Shqipëria, prej vitesh është e përfshirë në procesin e Integrimit në Bashkimin Evropian, i cili përbën një nga qëllimet më të rëndësishme për vendin.  Pavarësisht rëndësisë strategjike përfshirja dhe roli i organizatave rinore dhe të rinjve në këtë proces nuk është ende aq i dukshëm siç kërkohet nga BE dhe politikat e miratuara nga institucionet e saj.

08 Mar 2021

Të kuptosh funksionimin dhe politikat e Bashkimit Evropian nevojitet fillimisht të njohësh bazat e themelimit të këtij organizmi dhe asaj që qëndron në thelb të këtij koncepti. Përfshirja e të rinjve apo qytetarëve në dialogun për anëtarësimin evropian kërkon së pari në njohjen e larmishmëri të gjërë dijesh mbi atë çka përfaqëson BE si institucion, si funksionon dhe çfarë ofron për qytetarët e vendeve anëtare apo ato aderuese siç është Shqiperia.

27 Gsh 2020

Jeni një organizatë e shoqërisë civile, organizatë rinore apo grup informal dhe dëshironi të zhvilloni një aplikim në rogramet që financon Bashkimi Evropian? Stafit të organizatës tuaj i mungojnë aftësitë dhe eksperienca e nevojshme për të përgatitur një projekt të suksesshëm dhe cilësor?

29 Kor 2020

TRAJNIM: RRITJA E KAPACITETEVE TË ORGANIZATAVE RINORE DHE TË RINJVE NË APLIKIMIN E PROJEKTEVE TË BE-SË

8-9-10 QERSHOR, 2020

26 Maj 2020

Prej 9 Marsit, vendi ynë është prekur nga virusi #Covid19, duke u përfshirë kështu në  listën e shteteve të prekura nga pandemia globale. Me VKM nr. 243, dt. 24.3.2020, u shpall Gjendja e Fatkeqësisë Natyrore dhe janë në zbatim masa kufizuese me qëllim parandalimin e përhapjes në shkallë të gjerë të Koronavirusit në Shqipëri.

29 Pri 2020

Ministria e Punëve të Jashtme ka informuar sot shtyrjen e afatit për aplikimin në kuadër të Thirrjes së Dytë për projekt-propozime të Programit Interreg ADRION.

Afati i ri për dorëzimin e aplikimeve është ditën e premte datë 29 Qershor 2018, ora 13.00

Njoftimin e plotë mund ta aksesoni në portalin e MEPJ në linkun më poshtë:

26 Qer 2018

Programi Evropa për Qytetarët ka shpallur 2 thirrje të reja në kuader të Networks of Towns/Rrjetëzimi i Qyteteve dheTown Twinning/Binjakëzimi i Qyteteve - raundi i dyte.

Afati per dorezimin e aplikimeve eshte data 3 shtator 2018.

Për detajet e thirrjeve mund të konsultoheni në linqet në vijim:

Networks of Towns 2018 - raundi 2:

https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens/funding/networks-towns-2018-round-2_en

22 Qer 2018

COSME - Programi i Evropës për Ndërmarrjet e Vogla dhe të Mesme 2014 - 2020 vijon të mbajë hapur thirrjen për propozime me temë “Mbështetja e Zhvillimit dhe Promovimit të Produkteve të Turizmit Tematik Trans-nacional: Shfrytëzimi i Sinergjive ndërmjet Turizmit dhe Industrive Kulturore dhe Kreative”

21 Qer 2018

Në vijim të njoftimit për shpalljen e Thirrjes së Dyte për Projekt-Propozime të Programit Interreg Adriatiko-Jonian (ADRION) ju bëjmë me dije se  Eventi i Lançimit te Thirrjes do të zhvillohet ditën e mërkurë më datë 11 Prill 2018, në ambientet e Hotel Tirana International, në Tiranë.  

Eventi do të fillojë në orën 10.00 dhe parashikohet të zgjasë deri në orën 14:45. 

03 Pri 2018

Programi i Bashkëpunimit Territorial INTERREG Adriatiko - Jonian 2014-2020 (ADRION) ka shpallur thirrjen e dytë për projekt-propozime në kuadër të Aksit Prioritar nr. 2 të Programit: Rajon i Qëndrueshëm

Objektivat specifike të këtij aksi prioritar konsistojnë në: 

28 Mar 2018