// Thirrjet për Propozime në kuadër të HORIZON 2020

  • Posted on: 17 December 2017
  • By: admin

Portali i Pjesëmarrësit (Participant Portal) është portali më i madh i BE-së nga ku mund të merrni thirrjet më të fundit që shpallën, ndërmjet të tjerash dhe thirrjet në kuadër të HORIZON 2020 për të 3 shtyllat kryesore të tij:

  • Excellent Science (Shkenca Ekselente)
  • Industrial Leadership (Lidershipi Industrial)
  • Societal Challenges (Sfidat Shoqërore)

Në Portalin e Pjesëmarrësit mund të merrni informacion më të detajuar në lidhje me mënyrat e aplikimit, kërkimin për partnerë, rezultatet e thirrjeve për aplikim, etj.  Për të aksesuar këtë portal klikoni: 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/index.html 

Për çdo pyetje mund të lidheni direkt me Agjencinë e Kërkimit Teknologjisë dhe Inovacionit në Shqipëri – AKTI (më parë i njohur si AKKSHI) si pika e kontaktit për menaxhimin e programit në Shqipëri (www.akti.gov.al).