// Trajnime

Projekti i OSFA “Fuqizimi i kapaciteteve të shoqërisë civile dhe administratës lokale për përvetësimin e fondeve të BE-së”, ka zhvilluar gjatë muajve Maj-Qershor programin e tij të trajnimeve me Njësitë e Pushtetit Vendor në disa prej qarqeve të vendit. Këto trajnime janë zhvilluar, nga Shkolla shqiptare e Administratës Publike (ASPA), Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë, “SOROS,” dhe Ministria e Integrimit Evropian për të orientuar Njësitë mbi përthithjen e asistencës financiare që ofrohet pikërisht nëpërmjet këtyre fondeve. 

13 Qer 2017

Projekti i OSFA “Fuqizimi i kapaciteteve të shoqërisë civile dhe administratës lokale për përvetësimin e fondeve të BE-së” vazhdon turin e trajnimeve në bashkëpunim me ASPA-n (Shkolla Shqiptare e Administratës Publike) për të ndihmuar njësitë e pushtetit vendor në lidhje me procedurat e aplikimit për fondet e BE-së. 

17 Maj 2017

Në datat 13-14 Shkurt 2017, në mjediset e bashkisë Lezhë u zhvillua trajnimi me temë: “Si të përfitojnë institucionet lokale nga asistenca financiare e Bashkimit Evropian,” organizuar nga Shkolla shqiptare e Administratës Publike (ASPA), Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë, “SOROS,” dhe Ministria e Integrimit Evropian.

20 Shk 2017

Projekti i OSFA “Fuqizimi i kapaciteteve të shoqërisë civile dhe administratës lokale për përvetësimin e fondeve të BE-së”, ka vazhduar edhe përgjatë vitit 2016 programin e tij të trajnimeve me Njësitë e Pushtetit Vendor në të gjithë vendin, për ti orientuar ato mbi përthithjen e asistencës financiare që ofrohet pikërisht nëpërmjet këtyre fondeve.

14 Dhj 2016

Projekti i OSFA “Fuqizimi i kapaciteteve të shoqërisë civile dhe administratës lokale për përvetësimin e fondeve të BE-së” vazhdon turin e trajnimeve në bashkëpunim me ASPA-n (Shkolla Shqiptare e Administratës Publike) për të ndihmuar njësitë e pushtetit vendor në lidhje me procedurat e aplikimit për fondet e BE-së. 

21 Nën 2016

Në kuadër të trajnimeve të organizuara në përputhje me objektivat e Projektit të OSFA “Fuqizimi i kapaciteteve të shoqërisë civile dhe administratës lokale për përvetësimin e fondeve të BE-së” ju bëjmë me dije që:

Trajnimet e radhës që do të zhvillohen gjatë muajit Nëntor 2016, si pjesë e kurikulës që po prezantohet në të gjitha rajonet e Shqipërisë janë si vijon:

Qarku Tiranë - Durrës më datë 14-15 Nëntor 2016, ora 9.00 në mjediset e Hotel Premium Beach, Durrës (Golem)

07 Nën 2016

Projekti i OSFA “Fuqizimi i kapaciteteve të shoqërisë civile dhe administratës lokale për përvetësimin e fondeve të BE-së” vazhdon turin e trajnimeve në bashkëpunim me ASPA-n (Shkolla Shqiptare e Administratës Publike) për të ndihmuar njësitë e pushtetit vendor në lidhje me procedurat e aplikimit për fondet e BE-së. 

10 Tet 2016

Në kuadër të modulit të dytë të trajnimeve të organizuara në përputhje me objektivat e Projektit të OSFA “Fuqizimi i kapaciteteve të shoqërisë civile dhe administratës lokale për përvetësimin e fondeve të BE-së” ju bëjmë me dije që:

Në datat  18-19 Korrik 2016 në qarkun Korcë do të organizohet në bashkëpunim me Shkollën Shqiptare të Administratës Publike Trajnimi i dytë dy-ditor lidhur drejtpërdrejt me thirrjet e hapura për propozime të BE-së. 

01 Kor 2016

Projekti i OSFA “Fuqizimi i kapaciteteve të shoqërisë civile dhe administratës lokale për përvetësimin e fondeve të BE-së”, ka hyrë në fazën e dytë të zbatimit për periudhën 2016.

01 Kor 2016

Në kuadër të projektit të OSFA “Fuqizimi i kapaciteteve të shoqërisë civile dhe administratës lokale për përvetësimin e fondeve të BE-së”, gjatë vitit 2015 janë organizuar një sërë trajnimesh me Njësitë e Pushtetit Vendor në të gjithë vendin, për ti orientuar ata pikërisht mbi përthithjen e asistencës financiare që ofrohet nëpërmjet këtyre fondeve.

Në sajë të këtyre trajnimeve janë rritur kapacitetet e 100 përfaqësuesve të pushtetit lokal. Gjithsej u zhvilluan 4 kurse trajnimi dy ditore. U trajnuan 100 nëpunës nga 27 Njësitë e Qeverisjes Vendore si më poshtë:

02 Dhj 2015